2019rugpjūčio25

Mokyklos tikslai

Mokyklos tikslai:
  • Sutelkti, koordinuoti ir nukreipti rajone veikiančių įstaigų, visuomeninių kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklą Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto, sveikatingumo programų įgyvendinimui rajone, sudaryti sąlygas rajono gyventojams užsiimti kūno kultūra ir sportu, stiprinti savo sveikatą, siekti sportinių rezultatų;
  • Per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, sporto mokslo bei medicinos specialistų parengtomis bei praktikoje patvirtintomis priemonėmis rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti olimpinėse ir parolimpinėse žaidynėse, Pasaulio ir Europos čempionatuose, kituose tarptautiniuose renginiuose, respublikinėse, apskrities, rajono varžybose.
Mokyklos uždaviniai:
  • Parengti ir įgyvendinti kūno kultūros ir sporto plėtojimo rajone programas;
  • Koordinuoti kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklą rajone, teikti organizacinę ir metodinę paramą kūno kultūros ir sporto klausimais;
  • Padėti ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę;
  • Puoselėti dvasines, psichines ir fizines žmogaus galias;
  • Diegti išliekantį pomėgį ir poreikį sportuoti;
  • Ieškoti talentingų sportininkų ir juos rengti mokyklos, rajono, apskrities ir Lietuvos Respublikos rinktinėms;
  • Auklėti ir skatinti vaikus ir jaunimą būti gerais, dorais ir sąžiningais savo šalies patriotais bei piliečiais;

{jcomments on}

Pasvalio rajono   Telefonas  (8 451)  34531  
  Mobilus  +370 647  16 645
 
  Faksas  (8 451)  34531  
  e. paštas sporto.mokykla@pasvalys.lt  
Sporto mokykla

Kviečiame apsilankyti

Pasvalio Sporto mokyklos kavinė   Pasvalio Sporto mokyklos baseinas